تست کشش ساده با آباکوس

شبیه سازی تست کشش با نرم افزار آباکوس

در ویدیو زیر به بررسی تست یک نمونه قطعه تحت کشش ساده پرداخته شده است و مراحل این شبیه سازی به ترتیب بیان شده است. از دیدن آن لذت ببرید. این آموزش صدا ندارد.

دیدگاهتان را بنویسید