مدل سازی سه بعدی سازه های کامپوزیتی با استفاده از نرم افزار آباکوس

کشش مواد کامپوزیتی با نرم افزار abaqus

در ویدیو زیر به تحلیل کشش مواد کامپوزیتی با استفاده از نرم افزار آباکوس پرداخته شده است و مراحل این شبیه سازی بیان شده است. از دیدن آن لذت ببرید. این آموزش صدا ندارد.

دیدگاهتان را بنویسید